Chroom-6 is een chemische verbinding en een van de valenties van het element chroom. Het wordt vaak gebruikt in industriële toepassingen vanwege zijn anti-corrosieve eigenschappen. Het is echter een giftige en kankerverwekkende stof.