Asbestsanering; asbest verwijderen door een specialist


Asbest verwijderen conform alle regels en richtlijnen. Daar hebben we onze eigen specialisten voor in huis. Deze medewerkers weten waaraan een professioneel plan van aanpak moet voldoen en hoe zij dit plan ten uitvoer moeten brengen. Met de containment-methode beperkt Van Zundert het risico voor de omgeving én medewerkers tot nul.

Asbest laten verwijderen door Van Zundert


In saneringstrajecten merkt u dat Van Zundert vooral een heel coöperatieve partner is. We onderhouden nauw contact met u als opdrachtgever, volgen de protocollen van gemeenten en fungeren als verlengstuk van het verantwoordelijke milieu-adviesbureau. De korte lijn tussen asbestsanering en sloop is hierbij uiteraard een groot voordeel, omdat u daarmee als opdrachtgever nog maar één aanspreekpunt heeft.

Wilt u snel een offerte aanvragen voor het verwijderen van asbest? Vul uw (bedrijfs)naam en telefoonnummer in en wij nemen snel contact met u op!

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om contact op te nemen over uw aanvraag. Zie ook onze privacyverklaring.

* verplichte velden

Asbestsanering Projecten


Voorbeelden van saneringsprojecten waarbij Van Zundert het verwijderen van asbest met uiterste zorg heeft uitgevoerd:

Circulaire totaalsloop en asbestsanering Zoeterwoude

Circulaire totaalsloop en asbestsanering Maassluis

Circulaire ontmanteling Bomenwijk Delft

Circulaire ontmanteling drie woonflats te Dordrecht

Van Zundert Hero Bodemsanering

Bodemsanering

Naast asbestverwijdering verzorgt Van Zundert ook volledige bodemsanering. We zijn in staat om elk terrein effectief en veilig te ontdoen van vervuilende stoffen, zodat de grond weer aan de actuele eisen voor de volksgezondheid voldoet.

Daarnaast verzorgen we uiteraard het aanvullen van het terrein en andere grondwerkzaamheden, zodat u hiervoor maar één aanspreekpunt heeft.

Alles over bodemsanering

Van Zundert Hero Circulair Sloopwerk

Circulair Sloopwerk

Sanering gaat vaak hand in hand met circulair sloopwerk. Naast asbestsanering, bodemsanering en grondwerk is Van Zundert ook gespecialiseerd in totaalsloop en renovatiesloop. Ontdek wat Van Zundert op het gebied van sloopwerkzaamheden voor u kan betekenen.

Meer over circulair sloopwerk

Veel gestelde vragen over Asbestsanering


Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep natuurlijke, vezelachtige silicaten die vanwege hun sterkte, hittebestendigheid en isolerende eigenschappen veelvuldig werden gebruikt in bouwmaterialen en producten vóór de jaren 90.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose (littekenweefsel in de longen), longkanker en mesothelioom (een zeldzame vorm van kanker die het longvlies aantast).

Wat is asbestsanering?

Asbestsanering is het proces van het veilig identificeren, verwijderen, verpakken en afvoeren van asbesthoudende materialen (ACM's) uit gebouwen, installaties of structuren om gezondheidsrisico's te verminderen.

Wanneer is asbestsanering noodzakelijk?

Asbestsanering is noodzakelijk wanneer asbesthoudende materialen in een gebouw beschadigd, verouderd of verweerd zijn, of als er renovatie-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden gepland zijn die het asbest kunnen verstoren.

Wat zijn de belangrijkste wet- en regelgevingen omtrent asbestsanering?

In Nederland zijn de belangrijkste wetten en regels met betrekking tot asbestsanering te vinden in de Arbowet, het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer.

  1. Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet): De Arbowet is een Nederlandse wet die de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer reguleert, inclusief het werken met asbest. De wet vereist dat werkgevers en werknemers passende maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen of te beperken. Asbestsanering moet worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en werknemers die speciaal zijn opgeleid en uitgerust voor deze taak.

  2. Asbestverwijderingsbesluit: Het Asbestverwijderingsbesluit is een aanvullende wetgeving die specifiek gericht is op het veilig en verantwoord verwijderen van asbest. Het besluit stelt eisen aan het inventariseren, verwijderen, vervoeren en storten van asbesthoudende materialen. Ook bepaalt het de verplichtingen van gebouweigenaren en werkgevers bij het omgaan met asbest.

  3. Bouwbesluit 2012: Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften voor het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, inclusief regels met betrekking tot asbest. Bij sloopwerkzaamheden waarbij meer dan 10 m² asbesthoudend materiaal wordt verwijderd, moet een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. De gemeente kan aanvullende eisen stellen aan het verwijderen van asbest tijdens de sloop.

  4. Wet milieubeheer: De Wet milieubeheer heeft betrekking op de bescherming van het milieu, inclusief het voorkomen van milieuverontreiniging door asbestvezels. Deze wet legt verplichtingen op aan bedrijven en particulieren om zorgvuldig om te gaan met asbesthoudend afval en ervoor te zorgen dat het op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Naast deze belangrijkste wetten en regels zijn er diverse aanvullende regelgevingen, certificeringseisen en normen die betrekking hebben op asbestsanering. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving en om met gekwalificeerde professionals samen te werken om een veilige en verantwoorde asbestsanering te garanderen.

Hoe kan ik asbest in mijn woning of gebouw herkennen?

Asbest is niet met het blote oog te herkennen. Het kan voorkomen in tal van materialen, zoals isolatiemateriaal, golfplaten, tegels en buizen. De aanwezigheid van asbest kan alleen met zekerheid worden vastgesteld door een gecertificeerde asbestinventarisatie.

Hoe weet ik zeker of er asbest aanwezig is in mijn woning of gebouw?

Om zeker te weten of er asbest aanwezig is, moet u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inschakelen om een asbestinventarisatie uit te voeren.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest is asbest dat stevig vastzit in het basismateriaal, terwijl niet-hechtgebonden asbest losse vezels bevat die gemakkelijk kunnen vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest is gevaarlijker vanwege het hogere risico op blootstelling aan asbestvezels.

Wat zijn de stappen in het asbestsaneringsproces?

De stappen zijn: asbestinventarisatie, opstellen van een saneringsplan, inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, sanering onder gecontroleerde omstandigheden, veilige afvoer en verwerking van asbesthoudend materiaal en de eindcontrole om er zeker van te zijn dat alle asbest is verwijderd en het gebied veilig is voor hergebruik.

Welke professionals zijn betrokken bij asbestsanering?

Betrokken professionals zijn onder meer gecertificeerde asbestinventarisateurs, asbestverwijderaars, milieu- en veiligheidsdeskundigen en soms ook laboratoriumanalisten voor het analyseren van lucht- en materiaalmonsters.

Wat zijn de kosten voor asbestsanering?

De kosten voor het verwijderen van asbest variëren afhankelijk van de omvang van het project, het type asbesthoudend materiaal, de complexiteit van de verwijdering en de locatie. Het is belangrijk om offertes van meerdere gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven te vergelijken om een nauwkeurige schatting te krijgen.

Kan ik zelf asbest verwijderen?

Het zelf verwijderen van asbest wordt sterk afgeraden vanwege de gezondheidsrisico's en de complexiteit van de procedures. Volgens de Nederlandse wetgeving moet asbestverwijdering worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, zoals bijvoorbeeld Van Zundert.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen tijdens asbestsanering?

Enkele veiligheidsmaatregelen zijn het afsluiten van het werkgebied, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), het gebruik van speciale apparatuur voor het beheersen van asbestvezels, het natmaken van asbesthoudend materiaal en het dubbel verpakken van afval in speciale zakken of containers.

Hoe wordt asbest veilig afgevoerd en verwerkt na sanering?

Asbesthoudend materiaal moet worden afgevoerd naar een erkend stort- of verwerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het veilig en verantwoord verwerken van asbestafval volgens de wettelijke voorschriften.

Wat gebeurt er als asbest niet op de juiste manier wordt verwijderd?

Onjuiste verwijdering van asbest kan leiden tot blootstelling aan asbestvezels, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast kan het leiden tot milieuschade en boetes of strafrechtelijke sancties.

Wat zijn de risico's van asbestsanering voor de saneringswerkers?

Asbestsaneringswerkers lopen risico op blootstelling aan asbestvezels als de juiste veiligheidsmaatregelen niet worden gevolgd. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Hoe lang duurt een asbestsanering gemiddeld?

De duur van een asbestsanering hangt af van de omvang en complexiteit van het project. Een kleine sanering kan enkele dagen duren, terwijl grotere projecten enkele weken of zelfs maanden in beslag kunnen nemen.

Hoe kan ik een asbestsaneringsbedrijf vinden en selecteren?

U kunt een asbestsaneringsbedrijf vinden door online te zoeken, advies in te winnen bij uw gemeente of te vragen naar aanbevelingen van vrienden of familie. Zorg ervoor dat u een gecertificeerd bedrijf kiest met ervaring en goede recensies. Vraag meerdere offertes aan en vergelijk deze op basis van prijs, diensten en referenties. Van Zundert Sloopwerken is een gecertificeerd en dus een erkend sloopbedrijf.

Zijn er financiële hulpbronnen of subsidies beschikbaar voor asbestsanering?

In sommige gevallen kunnen er financiële hulpbronnen of subsidies beschikbaar zijn voor asbestsanering, afhankelijk van uw locatie en de aard van het project. Neem contact op met uw gemeente of provincie voor meer informatie over mogelijke financiële steun.

Wat gebeurt er na de asbestsanering?

Na de asbestsanering vindt er een eindcontrole plaats om ervoor te zorgen dat alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd en het gebied veilig is voor hergebruik. Dit omvat meestal een visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters om te bevestigen dat er geen asbestvezels meer aanwezig zijn. Zodra de eindcontrole met succes is voltooid, kunt u doorgaan met renovatie- of sloopwerkzaamheden of het gebied opnieuw in gebruik nemen.

Kunt u de hulp van ons circulair sloopbedrijf gebruiken?

Onze experts staan voor u klaar, we antwoorden zo snel mogelijk!

Neem contact op