Chroom-6 kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als het wordt ingeademd, ingeslikt of in contact komt met de huid. Het kan leiden tot longkanker, astma, en chronische bronchitis. Langdurige blootstelling kan ook leiden tot schade aan de ogen, huid en inwendige organen.