Chroom-6 wordt gevaarlijk bij blootstelling via inademing, inslikken of huidcontact. Vooral mensen die werken in industrieën waar Chroom-6 wordt gebruikt, lopen een hoger risico. Het volgen van veiligheidsprotocollen en -richtlijnen is essentieel om risico's te minimaliseren.