Ja, Chroom-6 kan voorkomen in cement als gevolg van de oxidatie van het minder schadelijke Chroom-3 tijdens het productieproces. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals huidirritatie of allergische reacties bij mensen die regelmatig met nat cement werken. In sommige regio's zijn maatregelen genomen om de hoeveelheid Chroom-6 in cement te beperken, waaronder het gebruik van speciale additieven. Het naleven van veiligheidsrichtlijnen en het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen is essentieel om de risico's te minimaliseren.