De verantwoordelijkheid voor bodemsanering ligt meestal bij de partij die de verontreiniging heeft veroorzaakt, de eigenaar van het verontreinigde terrein of de partij die het verontreinigde terrein wil ontwikkelen. In sommige gevallen kunnen ook overheidsinstanties betrokken zijn bij de sanering, vooral als het gaat om historische verontreiniging of als er een risico is voor de volksgezondheid.