Enkele veelvoorkomende oorzaken van bodemverontreiniging zijn industriële activiteiten, landbouwpraktijken, onjuiste afvalverwerking, lekkende ondergrondse opslagtanks, stortplaatsen en verkeers- en transportemissies.