Bodemverontreiniging kan leiden tot directe of indirecte blootstelling aan schadelijke stoffen via inhalatie, huidcontact of consumptie van besmet voedsel en water. Dit kan leiden tot acute of chronische gezondheidsproblemen, waaronder ademhalingsproblemen, huidirritaties, neurologische aandoeningen en zelfs kanker.