Bodemsanering richt zich op het verwijderen, behandelen of beheersen van verontreinigende stoffen in de bodem, terwijl grondwaterzuivering zich richt op het verwijderen of behandelen van verontreinigende stoffen in het grondwater. Beide processen kunnen met elkaar verweven zijn, aangezien verontreinigende stoffen in de bodem vaak het grondwater kunnen bereiken en vice versa.