Bioremediatie is een milieuvriendelijke bodemsaneringsmethode die gebruikmaakt van levende organismen, zoals bacteriën, schimmels en planten, om verontreinigende stoffen in de bodem af te breken of te transformeren tot minder schadelijke stoffen.