Een brownfield is een voormalig industrieel of commercieel terrein dat verontreinigd of potentieel verontreinigd is en niet langer geschikt is voor het oorspronkelijke doel. Brownfields kunnen worden gesaneerd en opnieuw worden ontwikkeld voor nieuwe doeleinden, zoals woningbouw, recreatie of groene ruimte.