Een bodemonderzoek is een proces waarbij de bodem wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, de omvang en de concentratie van de verontreiniging en de mogelijke risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd in fasen, variërend van een verkennend onderzoek tot gedetailleerde bemonstering en analyses.