De overheid speelt een cruciale rol bij bodemsanering door het opstellen en handhaven van wet- en regelgeving, het verstrekken van financiering en technische ondersteuning, het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling en het bevorderen van bewustwording en samenwerking tussen belanghebbenden.