Bodemsanering is het proces waarbij verontreinigde grond en grondwater worden gezuiverd, hersteld of verbeterd om negatieve gevolgen voor het milieu, de menselijke gezondheid en de kwaliteit van het ecosysteem te verminderen of te voorkomen.