Na een succesvolle bodemsanering wordt het terrein meestal gecontroleerd en geëvalueerd om te verifiëren dat de verontreinigende stoffen zijn verwijderd of tot een acceptabel niveau zijn gereduceerd. Afhankelijk van de regelgeving kan een saneringscertificaat of een verklaring van geschiktheid voor het beoogde gebruik worden afgegeven. Het terrein kan vervolgens worden herontwikkeld, opnieuw in gebruik worden genomen of worden teruggegeven aan de natuur.