Bodemsanering is meestal verplicht wanneer de verontreiniging een risico vormt voor de menselijke gezondheid, het milieu of het ecosysteem. De verplichting tot sanering kan worden opgelegd door regelgevende instanties, afhankelijk van de locatie, het beoogde gebruik van het terrein en de geldende wet- en regelgeving.