De tijdsduur van bodemsanering kan variëren, afhankelijk van de omvang van de verontreiniging, de gekozen saneringsmethode en de betrokken regelgevende instanties. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren om een bodemsaneringsproject te voltooien.