Als u vermoedt dat uw terrein verontreinigd is, kunt u een milieudeskundige of een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om een bodemonderzoek uit te voeren. Dit kan helpen bepalen of er verontreinigende stoffen aanwezig zijn en, indien nodig, een bodemsanereringsplan opstellen.