Bodemverontreiniging kan worden voorkomen door het volgen van goede landbouw- en industriële praktijken, verantwoord gebruik en opslag van chemicaliën, goed afvalbeheer, regelmatige inspectie en onderhoud van opslagtanks en pijpleidingen en het naleven van milieuregels en -voorschriften.