Enkele veiligheidsmaatregelen zijn het afsluiten van het werkgebied, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), het gebruik van speciale apparatuur voor het beheersen van asbestvezels, het natmaken van asbesthoudend materiaal en het dubbel verpakken van afval in speciale zakken of containers.