Asbestsaneringswerkers lopen risico op blootstelling aan asbestvezels als de juiste veiligheidsmaatregelen niet worden gevolgd. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.