Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose (littekenweefsel in de longen), longkanker en mesothelioom (een zeldzame vorm van kanker die het longvlies aantast).