Asbestsanering is het proces van het veilig identificeren, verwijderen, verpakken en afvoeren van asbesthoudende materialen (ACM's) uit gebouwen, installaties of structuren om gezondheidsrisico's te verminderen.