Na de asbestsanering vindt er een eindcontrole plaats om ervoor te zorgen dat alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd en het gebied veilig is voor hergebruik. Dit omvat meestal een visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters om te bevestigen dat er geen asbestvezels meer aanwezig zijn. Zodra de eindcontrole met succes is voltooid, kunt u doorgaan met renovatie- of sloopwerkzaamheden of het gebied opnieuw in gebruik nemen.