Asbestsanering is noodzakelijk wanneer asbesthoudende materialen in een gebouw beschadigd, verouderd of verweerd zijn, of als er renovatie-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden gepland zijn die het asbest kunnen verstoren.