Asbesthoudend materiaal moet worden afgevoerd naar een erkend stort- of verwerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het veilig en verantwoord verwerken van asbestafval volgens de wettelijke voorschriften.