Groene sloop, ook wel milieuvriendelijke sloop of circulaire sloop genoemd, richt zich op het verminderen van de impact op het milieu door het maximaliseren van recycling en hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en het beperken van energieverbruik en emissies. Voordelen van groene sloop zijn onder meer het behoud van hulpbronnen, het verminderen van de afvalstroom naar stortplaatsen en het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector.