Totaalsloop kan leiden tot de productie van stof, geluidsoverlast en trillingen. Afvalstoffen zoals asbest kunnen ook vrijkomen tijdens het proces. Sloopbedrijven zijn verantwoordelijk voor het beheersen van deze effecten en moeten voldoen aan milieuwetgeving.