Alternatieven voor totaalsloop zijn renovatiesloop, waarbij alleen bepaalde delen van een gebouw worden verwijderd, en deconstructie, waarbij een gebouw zorgvuldig wordt gedemonteerd om zoveel mogelijk materialen te behouden voor hergebruik of recycling. Beide alternatieven kunnen minder ingrijpend zijn voor het milieu en helpen bij het behoud van waardevolle bouwmaterialen.