Totaalsloop is het proces waarbij een gebouw, constructie of object volledig wordt afgebroken en verwijderd. Dit kan nodig zijn vanwege veroudering, instabiliteit, of om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen.