Sloopafvalbeheer speelt een cruciale rol bij totaalsloop, omdat het zorgt voor een efficiënte verwijdering en recycling van materialen. Het omvat het sorteren van materialen, het beoordelen van hun waarde en het transporteren naar geschikte recycling- of afvalverwerkingsfaciliteiten. Goed afvalbeheer draagt bij aan het minimaliseren van de milieu-impact en het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector.