Tijdens een totaalsloop moeten gevaarlijke materialen, zoals asbest, zorgvuldig worden geïdentificeerd en afgevoerd volgens specifieke regelgeving. Dit zorgt ervoor dat het risico voor de volksgezondheid en het milieu tot een minimum wordt beperkt.