Er zijn strikte veiligheidsrichtlijnen voor totaalsloop om ongelukken en letsel te voorkomen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, een gedetailleerd sloopplan en het beveiligen van de slooplocatie om onbevoegde toegang te voorkomen.