Om omliggende gebouwen te beschermen tijdens totaalsloop, worden er veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van schuttingen, stofschermen en het gebruik van sproeisystemen om stof te beheersen. Trillingen worden ook gemonitord om schade aan nabijgelegen structuren te voorkomen.