Bij historische gebouwen is het belangrijk om rekening te houden met de culturele en architectonische waarde van het pand. Dit kan het behoud van bepaalde historische elementen en het gebruik van traditionele bouwtechnieken en -materialen inhouden. Neem contact op met uw lokale erfgoedorganisatie voor advies en richtlijnen met betrekking tot historische gebouwen en renovatiesloop.