Enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen zijn onder andere het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het afzetten van het werkgebied, het regelmatig controleren van de stabiliteit van de structuur en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met gevaarlijke materialen zoals asbest.