De belangrijkste stappen bij renovatiesloop zijn: planning, inschatting van de kosten, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, asbest- en milieuanalyses, het selectief slopen van de specifieke delen, het sorteren en recyclen van het sloopafval en de voorbereiding van het gebouw voor renovatie.