Renovatiesloop is het proces van het selectief slopen of demonteren van delen van een gebouw of constructie om het te renoveren, te verbeteren, te repareren of te herontwikkelen, met behoud van de structurele integriteit en waardevolle elementen.