Ja, het is belangrijk om rekening te houden met lokale bouwvoorschriften en -regelgeving tijdens een renovatiesloop. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op veiligheid, afvalbeheer, geluidshinder, energie-efficiëntie en milieubescherming. Raadpleeg uw lokale overheidsinstanties voor meer informatie over de specifieke vereisten voor uw project.