Asbest kan een probleem zijn bij renovatiesloop, vooral in oudere gebouwen. Voordat u met de sloop begint, is het belangrijk om een asbestanalyse uit te voeren om de aanwezigheid van asbest te identificeren en passende maatregelen te treffen voor een veilige verwijdering.