Geluidsoverlast kan een probleem zijn tijdens een renovatiesloop. Overleg met uw sloopbedrijf over de te nemen maatregelen om geluidshinder te beperken, zoals het gebruik van geluidsdempende machines en het in acht nemen van de toegestane werktijden.