Emissie-arm slopen is essentieel voor het beschermen van het milieu en de volksgezondheid, vooral in stedelijke of ecologisch gevoelige gebieden zoals Natura 2000-gebieden. Het vermindert de impact op de luchtkwaliteit en draagt bij aan een duurzamere bouwsector.