AsbestsaneringVan Zundert Milieu is een gespecialiseerd en gecertificeerd aannemer van milieukritische werkzaamheden. Onze hoofdactiviteiten zijn het saneren van asbest en van verontreinigde grond. Verantwoord, veilig en tegen concurrerende prijzen.

Van Zundert Milieu heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van grote én kleine asbestsaneringswerkzaamheden. Omdat het verwijderen van asbest risicovol is, voeren wij alle saneringsactiviteiten met eigen personeel en materieel uit. Dat is immers de enige manier om een veilige en correcte uitvoering te kunnen garanderen. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij strenge veiligheidsmaatregelen in acht en plegen we uitvoerig overleg met gemeente en eventuele omwonenden.

Uw project vakkundig uitgevoerd? Neem dan contact op via het contactformulier.