Brede Scholen te Den Haag

Project omschrijving:

Project: Brede Scholen te Den Haag
Locatie: Rederijkerstraat en van Ruysbroekstraat te Den Haag
Omschrijving: Het in opdracht van de Gemeente Den Haag duurzaam slopen van twee scholen te Den Haag. Project is gegund op basis van plan van aanpak, omgevingsmanagement en logistiek Sloopproject van twee scholen naast nieuwe opgeleverde en in gebruik zijnde Brede School.
Asbestsanering: Het verwijderen van lijmlaag, kitten en diverse beplating.
Duurzaamheid:
Hoogwaardig hergebruik van 95% van afkomende materialen.